Reklama
Loading...
Reklama

V pondelok šokovala futbalovú verejnosť správa, že sedemnásobný slovenský šampión spod Dubňa MŠK Žilina je od 1.4.2020 v likvidácií. Majiteľ klubu Jozef Antošík predložil hráčom ponuku o zníženie platu počas pandémie koronavírusu, s čím hráči nesúhlasili. Na ďaľšie jednanie už neprišlo, pätnástim hráčom ktorých označil šéf klubu za lídrov, prišla výpoveď. ,,Šošoni“ sa pritom pred nadstavbovou časťou nachádzali na skvelom druhom mieste tabuľky Fortuna ligy.

„Nastavil som si solidárny a zároveň sociálny princíp zníženia nákladov. V angličtine sa tomu hovorí cost-cutting. Musíte začať od najvyšších nákladov. Vo futbale sú to osobne náklady. Zákonite sme pristúpili k zníženiu platov u futbalistov, ktorí patria k najvyššej príjmovej kategórií. Máme dosť hráčov a v takejto situácii je priorita postarať sa o tých, čo majú nižšie zárobky. A takisto sme chceli zachovať piliere klubu do budúcnosti. Aby po opadnutí pandémie mohol futbal v Žiline pokračovať,“ uviedol Jozef Antošík v rozhovore pre Denník SME.                                                                                                                                                                                „Bolo to individuálne a nie o percentách. Prechodne znížené platy sme zoradili do piatich úrovní: 500, 800, 1000, 1500 a 2000 eur. Ide o hrubý príjem. Tých 80 percent z platu dolu si vypočítal Dominik Holec. Možno to je jeho predstava, aby sa každému o rovnaké percento znížil plat. Takýto princíp by nebol solidárny. Solidárny a sociálny princíp je taký, že najviac sa zoberie tým, čo majú najvyšší plat a postupne s klesajúcim platom klesá aj absolútna hodnota, o ktorú sa plat znižuje. Takto sme to navrhli,“ vysvetľuje Antošík.

 

Antošík sa vyjadril aj k rokovaniam s hráčmi, ktorí chceli požiadať o pomoc Úniu futbalových profesionálov a jeho prezidenta Jána Muchu. „Neviem s kým som mal rokovať. Princíp bol individuálny a nie kolektívny. Sme v mimoriadnej situácii, všetci sú rozlezení. Každý hráč má zmluvu uzavretú individuálne, čo je problém. Nie som ochotný rokovať s niekým cudzím o každom individuálne. Pretože toto nie je kolektívna záležitosť. Nemali sme čas nato, aby sme rokovali s každým. A ani hráči nám nedali príležitosť,“ citoval Jozefa Antošíka web sme.sk.

Odbory chcú chrániť najlepšie zarábajúcich. Niektorí hráči zarábajú trikrát viac ako riaditeľ klubu. Druhá vec je legislatíva. Futbalisti majú pravdu v tom, že majú oveľa väčšiu ochranu ako obyčajný človek zo Zákonníka práce. Únia futbalových profesionálov tvrdí, že hráčska zmluva je nevypovedateľná. Majú pravdu, ale len dovtedy, kým plnenie zmlúv nezruinuje klub. Tu nejde o rokovanie o nejakých percentách, ale o prežitie,“ vysvetlil Antošík.

Čo sa týka lídrov, ktorým dal výpovede si Antošík uvedomuje, že teraz môžu odísť z klubu zadarmo a nie za peniaze, ktoré mohli v budúcnosti pristáť na účte MŠK Žilina. „Budem to ľutovať vtedy, ak sa ich hodnota ukáže na trhu. Dnes nemajú žiadnu hodnotu. Hráči mi možno budú raz ďakovať, že som ich uvoľnil zadarmo a tak skoro. Môžu ísť tam, kde by sa za normálnych okolností nedostali. Holec, Káčer, Kaša a ďalší sú hráči, ktorí za normálnych okolností majú hodnotu, ale dnes je pandémia,“ dodal Antošík.

Či by si vedel vyhodených hráčov ešte niekedy v klube predstaviť odpovedal:  „Ak by nastala situácia, že by niektorí zostali voľní, tak s tým nemám problém – ak s tým nebudú mať problém ani oni. Stane sa tak iba v situácii, že klub bude existovať. Musíme vedieť, na čom sme a čo si môžeme dovoliť. A oni by museli akceptovať nové podmienky, ktoré ja teraz neviem definovať. Hráči, ktorí dostali výpovede, môžu rátať s platmi za mesiac marec a apríl v plnej výške. Viacerí z toho môžu skromne žiť dva roky.“ uzavrel šéf klubu MŠK Žilina Jozef Antošík.

Na vzniknutú situáciu zareagovala aj Únia futbalových profesionálov, ktorá tvrdí, že je právo hráčov mať odborové zastúpenie.

„V pondelok 30. marca 2020 vydal MŠK Žilina, a. s. oznámenie, podľa ktorého bude klub od 1. apríla 2020 v likvidácii. Ako jeden z dôvodov tejto situácie označil aj neochotu hráčov dohodnúť sa na dočasnom znížení základných platov. Zároveň za príčinu zlyhania rokovaní označil zastupovanie hráčov Úniou futbalových profesionálov. Klub vo svojom vyhlásení však nespomenul, že hráčom navrhol zníženie základných platov až o 80 percent.

ÚFP chce zdôrazniť, že futbalisti MŠK Žilina boli ochotní prejaviť solidaritu a pristúpiť na zníženie základných platov. O konkrétnych podmienkach chceli s klubom rokovať prostredníctvom Únie futbalových profesionálov. Je právom hráčov byť odborovo zastúpení. Nemôže to byť dôvod na vypovedanie zmluvy. ÚFP klub oslovila s návrhom na rokovanie, na tento návrh však neprišla žiadna odpoveď. Po vznesení tejto legitímnej požiadavky zo strany hráčov nebol klub MŠK Žilina ochotný ďalej rokovať. Jeho majiteľ oznámil likvidáciu.

V žiadnom prípade preto nie je pravda, že sa klub ocitol v tejto situácii kvôli neochote hráčov vzdať sa časti svojich základných platov. Všetky ďalšie kroky a návrhy zverejní Únia futbalových profesionálov v najbližších dňoch.”

Stanovisko MŠK Žilina k likvidácií klubu

Futbalový klub MŠK Žilina patrí nielen k tradičným, ale aj najúspešnejším slovenským klubom posledných rokov. Našou dlhodobou stratégiou je rozvíjať talent detí do takej miery, aby sa s futbalom v dospelosti mohli aj živiť. Život a aktuálna, nepredvídateľná situácia nás v klube priviedla do bodu, kedy musí ísť zábava a futbal bokom, naopak zdravie a zápas o prežitie najzraniteľnejších musí byť absolútnou prioritou nás všetkých.
Tak, ako je momentálne zasiahnutá celá spoločnosť, tak sa táto neočakávaná situácia premieta aj do chodu športových klubov, MŠK Žilina nevynímajúc.

Stratégia financovania klubu je založená na príjmoch z predaja hráčov. Napr. pri poslednom väčšom transfere klubu – prestupe Roba Boženíka známe okolnosti spôsobili, že sme museli pristúpiť na splátkový kalendár, pričom doteraz sme zinkasovali z Holandska len 1/10 transferovej sumy. Rozpočet klubu na rok 2020 je postavený na príjme z transferov hráčov počas letného prestupového obdobia. Dnes je viac ako pravdepodobné, že príjem z letných prestupov sa bude blížiť nule.

Najväčšiu časť osobných nákladov klubu tvoria mzdy profesionálnych hráčov. Klub, vedomý si narastajúcich obmedzení a stále väčšej neistoty v aktuálnej situácii, preto poslal mailovú správu hráčom s profesionálnymi zmluvami s návrhom dodatkov, v ktorých sme požadovali počas trvania tejto mimoriadnej situácie, každému individuálne, dočasne znížiť základné platy.

V súčasnej situácii mohli hráči s profesionálnymi zmluvami prejaviť solidárnosť, a to najmä k ľuďom, ktorí sa podieľali na ich výchove, ktorí im zabezpečovali servis a podmienky.

Klub cíti zodpovednosť za každého, kto v klube alebo pre klub pracuje. A preto, aby sme nenarušili našu stratégiu v tejto mimoriadnej situácii, myslíme od začiatku najmä na tých najdôležitejších, a to sú radoví zamestnanci a tréneri mládeže (MŠK Žilina má aktuálne 36 zamestnancov na trvalý pracovný pomer, 17 zamestnancov na dohodu, 50 SZČO v pozíciách trénerov, masérov, fyzioterapeutov a 51 profesionálnych hráčov).

Oni sú okrem iného najzraniteľnejší, pretože najmä SZČO nemajú v tejto situácii dostatočné právne krytie. Veľmi si vážime, že odvtedy ako sú zatvorené školy a pozastavený tréningový proces v Akadémii MŠK, väčšina mládežníckych trénerov pracuje vo firme Ryba Žilina a pomáha plátať diery po chýbajúcich pracovníkoch vo výrobe a logistike. Budem sa snažiť, aby mali náhradnú prácu a keď mimoriadna situácia pominie a bude to aktuálne, mohli pokračovať v tréningovom procese.

Vedenie klubu bolo preto pripravené diskutovať, samozrejme v obmedzenom režime, o predloženom návrhu na dočasné zníženie príjmu hráčov. Lídri „A“- mužstva však oznámili, že za nich bude vyjednávať Prezident Únie futbalových profesionálov Ján Mucha.

Futbalový klub MŠK Žilina to považuje v rámci férovosti a lojálnosti voči klubu za absolútne nevhodné, neférové a v danej situácii pre budúcnosť klubu možno až likvidačné.

Kvôli všetkým týmto súvislostiam Jozef Antošík, ako štatutárny zástupca jediného akcionára MŠK Žilina, v piatok 27. marca 2020 menoval Mgr. Rastislava Otrubu likvidátorom spoločnosti MŠK Žilina.

Likvidátor bude postupovať v zmysle zákona a musí nastoliť stav, ktorý najlepšie zhodnotí majetok spoločnosti. Zároveň po ustanovení do funkcie dal výpoveď hráčom s najvyššími základnými platmi a hráčom, ktorým končia zmluvy v letnom alebo zimnom prestupovom období. Likvidátor sa zároveň pokúsi urobiť dohodu o znížení platov s hráčmi, ktorí ešte výpoveď nedostali. Väčšinou sú to veľmi mladí a talentovaní hráči.

Hráči, ktorí dostali výpovede, nebudú mať vzhľadom na svoje doterajšie príjmy existenčné problémy. Vo väčšine prípadov je ich príjem 4 až 10-násobne vyšší ako strop aktuálneho príspevku stanoveného Vládou SR. Dnes je jasné, že udalosti sa vyvíjajú tak, že ich terajšie zárobky sú vysoko nad budúcimi možnosťami klubu.

Právna analýza platnej legislatívy ukázala, že štatút spoločnosti v likvidácii v ničom a nikde neobmedzuje výkon doterajšej činnosti, vrátane pokračovania v republikových a medzinárodných súťažiach.

Klub sa chce postarať, pokým to bude možné, o zamestnancov a hráčov klubu, ktorí majú najnižšie príjmy. Pod tlakom je veľmi ťažké plniť stanovené ciele, a to nielen na futbalovom ihrisku, ale aj v bežnom živote. Proces likvidácie môže zmierniť rôznorodosť tlakov, pod ktorými budeme musieť v najbližšej dobe pracovať.

Všetci v klube veríme, že futbal bude čoskoro opäť plnou súčasťou nášho bežného života.

 

Reklama